Home

Hans de Sonnaville (1949) is gespecialiseerd in organiseerprocessen van en voor professionals. Kenmerken van dergelijke processen laten zich goed beschrijven in termen van paradoxen. De paradox tussen ‘professionele autonomie’ enerzijds en ‘commerciele doelen’ anderzijds is een bekend voorbeeld. Maar er zijn er nog veel meer: Klantgericht versus klantgezwicht is ook zo’n spanningsveld dat het gedrag van professionals beinvloedt. Kennis hebben van organiseerprocessen in dergelijke contexten is voor leidinggevenden een must om effectief te zijn. Want ook professionals vragen leiding, maar de effectiviteit neemt toe wanneer leidinggevenden in complexe situaties eerst denken en dan pas doen.

Hans de Sonnaville heeft een grote ervaring in  mens- en organisatievraagstukken binnen de kennisintensieve dienstverlening. Hij treedt op als adviseur, dikwijls ook als opleider, als coach en soms ook als arbiter in complexe situaties binnen universiteiten, ziekenhuizen, externe adviesbureaus en andere organisaties van professionals. Hij heeft hier onderzoek naar gedaan en publiceert hierover regelmatig.