Disclaimer

Door de website van Hans de Sonnaville,

 • www.desonnavillebv.nl
 • www.desonnavillebv.com
 • www.manconsult.nl
 • www.desonnaville.eu

te bezoeken verklaart de bezoeker dat het kennis heeft genomen van de voorwaarden zoals hieronder gepubliceerd en deze te begrijpen en daarmee in te stemmen.

 • De website is eigendom van Hans de Sonnaville. Ook het intellectuele eigendom op de inhoud van deze site ligt bij Hans de Sonnaville.
 • Er wordt getracht alle informatie op deze site correct en up-to-date te houden. Hans de Sonnaville zal echter geen aansprakelijkheid accepteren voor onjuistheden en voor onjuiste informatie, aangezien onjuistheden en onvolledigheden niet altijd kunnen worden voorkomen.
 • Hans de Sonnaville kan de inhoud van de informatie op de website te allen tijde en zonder aankondiging wijzigen.
 • Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Op alle teksten in deze website rust het copyright bij Hans de Sonnaville tenzij anders vermeld.
 • Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hans de Sonnaville.
 • Persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit apart vermeld wordt of er nadrukkelijke toestemming is gegeven.
 • Hans de Sonnaville is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook.
 • Hans de Sonnaville garandeert niet dat de website foutloos werkt of niet onderbroken wordt in toegankelijkheid. Hans de Sonnaville is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de website, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet.
 • Hans de Sonnaville is niet verantwoordelijk voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
 • Hans de Sonnaville garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.
 • Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Hans de Sonnaville tenzij anders vermeld. De afbeeldingen mogen niet zonder toestemming van Hans de Sonnaville gebruikt worden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Hans de Sonnaville via hans@desonnaville.eu of via de contactpagina.