Opdrachten

Een beknopte beschrijving van enkele opdrachten in de afgelopen 10 jaar.

 • Onderzoek naar het functioneren van diverse maatschappen van specialisten binnen een ziekenhuis.
 • Advisering en implementatie van een businessplan binnen een facilitair bedrijf.
 • Advisering Bestuur/Directie binnen verschillende Nederlandse kennisinstellingen bij een interne herstructurering.
 • Leiden van beleidsvergaderingen tussen College van Bestuur en de centrale bestuurseenheden binnen diverse universiteiten.
 • Advisering directie van een werkgeversorganisatie bij het herprofileren en herstructureren van de koepelorganisatie.
 • Opzetten en uitvoeren van een Management Development beleid binnen diverse middelgrote en grote organisaties, in profit en not for profit sectoren.
 • Persoonlijke coach voor directeuren en bestuurders.
 • Cultuuronderzoek binnen een ziekenhuis en het doen van aanbevelingen ten aanzien van de structuur.
 • Advisering van de diverse besturen bij het clusteren van faculteiten binnen de universiteit.
 • Introduceren van projectmatig werken binnen een organisatie van professionals.
 • Advisering RvB en OR inzake en reorganisatie met gedwongen ontslagen binnen een verzekeringsorganisatie.
 • Doorlichting van het sociale beleid en de communicatie / besluitvormingsstructuur binnen een chemisch concern. Opdrachtgever: Raad van Bestuur.
 • Begeleiding tijdens strategische werkconferenties van verschillende onderzoeksgroepen binnen universiteiten en academische ziekenhuizen.
 • Het mede vorm geven aan kwaliteitsbeleid binnen een aantal profit-organisaties.
 • Advisering bij het professionaliseringsbeleid voor burgemeesters.
 • Coaching and advisering van een internationale holding en van het locale management betreffende een vertrouwenscrisis.
 • Adviseren en implementeren van een professionaliseringsstrategie voor een flexpool van managers binnen de Rijksoverheid.
 • Kerndocent in managementopleiding t.b.v. medische specialisten.