Over Hans de Sonnaville

Hans de Sonnaville (1949) studeerde Psychologie in Amsterdam en koos na zijn studie voor een loopbaan als organisatieadviseur. Spoedig daarna begon hij samen met een compagnon zijn eigen adviesbureau.

Hij heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen en veranderen van organisaties en heeft een rijke ervaring met dit type opdrachten. Hij specialiseerde zich door vooral veel opdrachten te doen binnen de zakelijke dienstverlening. Hij werkte voor middelgrote en grote organisaties zoals universiteiten, banken, verzekeringsinstellingen, grote adviesbureaus en accountants kantoren. Als een bekend adviseur, wordt hij regelmatig gevraagd als begeleider en/of als gastspreker door verschillende management- opleidingsinstituten voor het leveren van een bijdrage in hun programma’s. In 1985 wordt hij actief binnen de OOA, de beroepsvereniging van organisatieadviseurs en sindsdien is hij nauw betrokken bij het professionaliseren van adviseurs, binnen SIOO en de Vrije Universiteit.

Begin 1990 werd hij dagelijks bestuurslid van de ICMCI (International Council for Management Consulting Institutes), de internationale koepelvereniging van beroepsverenigingen uit circa 40 landen. Hij was voorzitter van de ICMCI van 1999 tot en met 2001.

In 1999 benaderde de Vrije Universiteit in Amsterdam hem om een academisch programma Bedrijfswetenschappen op te zetten. In die jaren is onder zijn leiding de Bachelor, Master en parttime Master Bedrijfswetenschappen gerealiseerd.

Sinds die tijd is hij betrokken in onderzoek naar ‘professionaliseren, professionals en professionele organisaties’. Hij deed een speciale studie naar het proces van beroepsvorming bij organisatieadviseurs en rondde deze studie in 2005 af met een proefschrift. Hij publiceert regelmatig over dit thema en sindsdien heeft hij op verzoek van verschillende business schools verschillende Executive Programma’s op het gebied van   “Leiderschap en Management van de Professionele Organisatie” opgezet.

Op verzoek van het College van Bestuur verkende hij in 2006 mogelijkheden om de VU meer aansluiting te laten krijgen met de grote ‘zakelijke dienstverleners’ aan Amsterdamse Zuidas. In 2007 heeft hij circa 15 gerenommeerde organisaties aan en rondom de Amsterdamse Zuidas bereid gevonden als Founding Partner te fungeren. Gedurende de daaropvolgende 5 jaar is hij Academic Director van Amsterdam Bright College geweest en tevens Bestuurder van de Stichting Amsterdam Bright City. Hij organiseert in nauwe samenspraak met het Amsterdamse bedrijfsleven en de universitaire wereld seminars, congressen en leergangen voor managers en bestuurders.