Publicaties

In het verleden heeft Hans de Sonnaville diverse artikelen gepubliceerd. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze artikelen.

Sonnaville, H.K.J.M. de, Ph. Jurgens, M. de Die (2013) : Analyse schept klaarheid.
In : Zorgvisie Magazine, 7 juli 2013.

Sonnaville, H.K.J.M. de, J. Zielstra (2010): Een reflectie op theorievorming over professional service firms. In: Prof. Dr. R.C.H. van Otterlo (red.): Organisatie van professional services. Handboek zakelijke dienstverlening in het juridische domein. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag.

Sonnaville, H.K.J.M. de (2007): Make pre-suppositions explicit and accountable. A search for new impetus for professionalisation debates within management consultants. Gereviewd paper tbv de MCD Conference van the Academy of Management in Copenhagen in mei 2007.

Sonnaville, H.K.J.M. de (2007): Intervening in processes of sensemaking. In: Jaap J. Boonstra & Leon C.A. de Caluwé (eds): Intervening and Changing. Looking for meaning in interaction. Chichester (UK), John Wiley & Sons.

Sonnaville, H.K.J.M. de (2006): Interveniëren in processen van sensemaking. Een methode om geslotenheid van organiseerprocessen te doorbreken. In: M&O, tijdschrift voor Management en Organisatie, 60e jaargang, mei/aug., blz. 200-214.

Sonnaville, H.K.J.M. de (2005): Expliciteren van vooronderstellingen als opening voor stagnerende professionaliseringsdiscussies. Aangeboden aan M&O.

Sonnaville, H.K.J.M. de (2005): Retorische aspecten van professionaliseren. Een zoektocht naar beroepsvorming bij organisatieadviseurs. Dissertatie, Amsterdam: Dutch University Press.

Sonnaville, H.K.J.M. de (2004): ‘Professionaliseren’ van ‘organisatieadviseurs’ is een mythe. Opleiding & Ontwikkeling 17, nr 6, blz. 25-27.

Sonnaville, H.K.J.M. de (2003): ‘The ‘Consultancy Industry’; A first exploration for this specialisation in the program Master of Science in Business Administration. (interne paper tbv de Master opleiding, Vrije Universiteit, FEWEB).

Otterlo, R.C.H. van, H.K.J.M. de Sonnaville, P.G.W. Jansen (2002): Advocatuur en Organisatie. Komt het einde van de zelfstandige advocaat in zicht? Advocatenblad 19, blz. 848-85.

Zielstra, J., H.K.J.M. de Sonnaville, P.G.W. Jansen (2001): Actie- model van veranderen. Een instrument als kapstok in de doolhof van verandertheorieën. In: Organisatie-instrumenten, file C1561, Deventer, Kluwer.

Sonnaville, H.K.J.M. de (2001) Respecting different views on merger/acquisition reality can prevent much trouble. Financial Solutions, June.

Sonnaville, H.K.J.M. de (2001): Developments in management consultancy- from stagnation to evaporation or condensation ?. In: B. Curnow & J. Reuvid (eds.): The international guide to management consultancy. London, Kogan Page Ltd.

Sonnaville, H.K.J.M. de (2000): Klare wijn over dure adviseurs. In: Algemeen Dagblad, 2 februari 2000.

Sonnaville, H.K.J.M. de (1994): HRM in professionele organisaties. Lezing in het kader van de Studiedag Management van professionals, de Baak, 2 mei.

Janssen, O., H.K.J.M. de Sonnaville, E. van der Vliert (1992): Professionalisering van het organisatieadviesvak. In: M&O, tijdschrift voor organisatiekunde en beleid, 46e jaargang, jan/febr., blz. 161-172.